سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
جعفر عباسی – پژوهشکده برق

چکیده:

محاسبة کات ست های مینیمم شبکه های قدرت و استفاده از آنها در تعیین شاخصهای قابلیت اطمینان کل شبکه و گره های خروجی آن، مناسبترین روش برای مطالعات پیش بینی قابلیت اطمینان در شبکه های پیچیده انتقال و فوق توزیع است که در تعیین کیفیت شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد . تعیین کات ست های مینیمم در شبکه های پیچیده و گسترده انتقال و فوق توزیع بسیار زمانبر است و تاکنون الگوریتمهای متعددی برای آن پیشنهاد شده است . هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگوریتم کاربردی ساده و سریع در محاسبة کات ست های مینیمم مرتبه اول و دوم گراف شبکه، به ویژه برای شبکه های گسترده است . این الگوریتم در عین حال که به تعداد گره های ورودی و خروجی شبکه حساس نیست، در قالب عملیات ساده ماتریسی قادر به تشخیص سریعتر تمامی کات ست های مینیمم مرتبة اول و دوم شبکه می باشد . ایدة اصلی مقاله بر پایة تعریف اولیه کات ست مینیمم بنا نهاده شده است، بطوریکه با حذف شاخه یا شاخه های گراف شبکه، تعداد جزایر ایجاد شده و وضعیت آنها از لحاظ حضور گره های ورودی و خروجی مورد بررسی قرار می گیرد . الگوریتم این روش براساس ماتریس اتصالات گراف شبکه طراحی شده است و حاوی سه بخش اصلی معادل سازی سری شبکه ( به منظور کاهش مرتبه ماتریس اتصالات شبکه ) ، جزیره یابی گراف شبکه ( به منظور تشخیص وشناسایی جزایرایجاد شده با حذف شاخه یا شاخه های مورد نظر از گراف
شبکه ) و تشخیص کات ست های مینیمم مرتبه اول و دوم شبکه می باشد .