سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور داودی منفرد – کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدابراهیم شیری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبا آب روشن – کارشناس علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(ع

چکیده:

در دهه اخیر استفاده از روشهای ابتکاری و تکاملی در حل مسائل بهینه سازی، کنترل و طراحی که عموماً دارای فضاهای جستجوی چندبعدی و پیچیده می باشند، افزایش یافته است. در این مقاله یک روش جدید جستجوی گروهی که مبتنی بر اتوماتای یادگیر و بهینه سازی گروهی، می باشد، ارائه شده است. این روش که ما آن را اتوماتای یادگیر گروهی، می نامیم، می تواند بر روی هر نوعاتوماتای یادگیری پیاده سازی شود. ایده اصلی اتوماتای یادگیر گروهی، بکارگیری چندین جواب تصادفی به جای یک جواب تصادفی می باشد. زمانی که گروهی از جوابها استفاده شود، می توان از ویژگیهای گروهی که الگوریتم بهینه سازی گروهی بر مبنای آن ایجاد شده است، سود برد. برای بهره گیری از این منافع گروهی در اتوماتای یادگیر، بهترین جوابهای گروه نگهداری شده و از آنها در تقویت الگوریتم یادگیری اتوماتا، که مهمترین رکن یک اتوماتای یادگیر است، استفاده می شود. اتوماتای یادگیر گروهی، بسیار قوی تر از اتوماتای یادگیر بوده و در نواحی نامحدب با احتمال بسیار بیشتری جواب بهینه عمومی را پیدا می کند. در پایان روش گروهی ارائه شده بر روی دو مسئله تست با اتوماتای یادگیر مقایسه شده و نتایج آن که اثباتی بر کارایی اتوماتای
+AF162یادگیر گروهی می باشد، آورده شده است.