سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اله حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

در طی سالهای گذشته بحث عامل (Agent) که ابتدا در قلمرو هوش مصنوعی مطرح شده امروزه در بسیاری از زمینه هایمورد توجه و علاقه فراوانی قرار دارند. (Mobile Agent=MA) کاربردی شناخته شده است. خصوصاٌ ، زیرگونه های عاملهای متحرک علت این توجه نیز در میان دلایل دیگر، توانایی عامل در مهاجرت آسان در طول شبکه های متصل مانند اینترنت و یا سیستمهای کامپیوتری توزیع شده است. نشان داده شده که مهاجرت (حرکت) عامل بسیار سریعتر از مهاجرت پروسه های قدیمی است [ ۶]. مشابه پروسه های قدیمی (سنتی) عاملها در یک سیستم توزیعی، با احتمال زیاد خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری روبه رو هستند. تمایل به داشتن کاربردهایی با قابلیت اطمینان و یا قابلیت دسترسی بالا، اقدامات تحمل پذیری خطا را برای عاملهای متحرک ضروری می سازد. بااین وجود پلت فرمهای عامل موجود، فاقد چنین اقداماتی هستند.در این مقاله ،افزودن عاملهای متحرک به سیستمFLASH با مکانیزم های تحمل پذیری خطا، شرح داده شده، که سر انجام به یک رویکرد تحمل پذیر خطا برای عاملهای متحرک FANTOMAS= Fault-) Tolerant Approach for Mobile Agents منجر می شود.