سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عاصفه معصومی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه کامپیوتر
جواد اکبری ترکستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه کامپیوتر

چکیده:
شبکه های حسگر و عملگر از یک مجموعه از حسگرها و عملگرها تشکیل شده است که عملگرها مسئول نظارت بر محیط و جمع آوری کارای داده می باشند و عملگرها براساس اطلاعات جمع آوری شده توسط حسگرها عملیات مناسب را در محیط صورت می دهند. عملگرهای متحرک ابزار کارآمدی برای افزایش کارایی شبکه می باشند. سرویس مکان یکی از رویکردهایی است که در مقالات متعددی برای کنترل تحرک عملگر به کار گرفته شده است. mls یکی از کارهای ارائه شده است که از سرویس مکان سود می برد و به منظور بهبود کارایی سرویس مکان استراتژی حرکتی خود را در بسته های به روز رسانی به اشتراک می گذارد. استراتژی حرکتی در این کار Random waypoint می باشد که در آن عملگر مقصد و جهت حرکت خود را به صورت تصادفی انتخاب می کند. در این مقاله یک استراتژی حرکتی هوشمند جایگزین روش موجود در mls شده است بدین صورت که عملگر احتمال وقوع رویداد را پیش بینی کرده و مسیر خود را طوری انتخاب می کند که هر چه بیشتر به مکان رویداد نزدیکتر و پاسخگویی سریعتر شود. نتایج شبیه سازی عملکرد مطلوب رویکرد پیشنهادی را نشان می دهد.