سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – استادیار گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
فریبرز جولای – استادیار گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
علی ترابی – استادیار گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
محمود عبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک ساختار سلسله مراتبی تصمی مگیری در مرحله ورود سفارش مشتری به یک سیستم MTO پیشنهاد شده است. سفارشات ورودی به سیستم دارای زمان تحویل ثابتی نبوده و با مشتری قابل مذاکره میباشد. ساختار پیشنهادی دارای ۴ مرحله می باشد. در مرحله اول با توجه به ظرفیت در دسترس چک می شود که امکان تحویل سفارش در زمان مناسب وجود دارد یا نه. در صورت عدم رد سفارش، در مرحله دوم زمان های تحویل مختلفی تولید شده و در مرحله سوم از طریق یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح، قیمت تحویل سفارش برای هریک از زما نهای تحویل تعیین شده و در اختیار مشتری قرار می گیرند. با انتخاب زمان تحویل و قیمت نهائی سفارش از سوی مشتری، جهت تامین مواد و بارکاری موردنیاز سفارش تائید شده، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح، ترکیبی از پیمانکاران و تامین کنندگان که زمان تحویل و قیمت کمتری برای تحویل مواد اولیه و بارکاری ارائه دهند انتخاب می شوند.