سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان خراطی –
علی موقر رحم آبادی –

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم در چند سال اخیر، توسعه و کاربرد روزافزونی زیادی داشته اند، هب همین دلیل، باید ساختارهای شبیه سازی را در سطح وسیع و با کیفیت بالا، ایجاد کرد.اینمقاله، یک محیط شبیه سازی برای شبکه های حسگر بی سیم، در J-SIMارائه میدهد. J-SIM یک محیط شبیه سازی منبع باز در جاوا بوده که براحتی قابل توسعه است. این ساختار ب راساس معماری با اجزاء مستقل و ساختار درون شبکه ای توسعه پذیر بوده و اجزا شبکه را بصورت شی گرا تعریف و پیاده سازی می کند. این اجزا عبارتند از : الف) گره های مقصد، حسگر و سینک ب) کانال های ارتباطی بی سیم و حسگر و ج) رسانه های فیزیکینظیر کانال های لرزه ای ، مدل های سیار ونیرو که انرژی را تولید یامصرف می کنند، در ساختار شبیه سازی پیشنهادی می توان پروتکل های مکان یاب، مسیریابی جغرافیایی و انتشار مستقیم را پیاده سازی کرد و زمان اجرا و حافظه مصرف شده در آن را با شبیه ساز ns-2 مقایسه کرد. ارزیابی این عمل نشان میدهد که طرح پیشنهادی در J-SIM کارایی بسیار زیادی دارد.