سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدیه رحمانی اندبیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رقیه خدابنده اویلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن رشیدی – دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
به دلیل بالا بودن مصرف انرژی الکتریکی بین انواع انرژی ها، مدیریت مصرف این نوع انرژی به شدت مورد توجه است. مصرف کنندگان کوچک مانند منازل مسکونی در مقایسه با مرف کنندگان بزر صنعتی توان الکتریکی مصرفی کوچک تری دارند اما به دلیل تعداد زیاد مصرف کنندگان خانگی، سهم عمده ای از توان شبکه را به خود اختصاص می دهند، بنابراین لازم است هر منزل مسکونی انرژی الکتریکی خود را مدیریت کند تا در نهایت منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده، جلوگیری از اتلاف انرژی و افزایش پایداری شبکه ی الکتریکی شود. در این مقاله باتوجه به استفاده از پنل خورشیدی نصب شده در شبکه ی داخلی ساختمان، قیمت انرژی الکتریکی در ساعات مختلف شبانه روز، گرانی انرژی در ساعات اوج مصرف و تقسیم بندی دیماند خانه به دو گروه دیماند ضروری و غیرضروری ، یک سیستم تصمیم یار هوشمند به منظور اصلاح الگوی مصرف و با هدف کاهش هزینه ی برق مصرفی ساختمان معرفی شده است.