سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی نخعی کمال آبادی – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه کردستان
جعفر حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله تشریح کننده یک سیستم چندعاملی به منظور تصمیم گیری در مورد تعویض، جایگزینی یا تعمیر تجهیزات میباشد. این سیستم شامل ۴ جزء مرتبط با یکدیگر است: یک جزء مدیریت کننده اطلاعات که در واقع همان سیستم اطلاعات نگهداری و تعمیرات است و سه جزء دیگر، عناصر تصمیم گیرنده در این سیستم می باشند . اولین جزء تصمیم گیرنده، تعیین کننده عمر اقتصادی هریک از تجهیزات موجود به منظور جایگزینی آنها با تجهیزا ت جدید است . دومین جزء تصمیم گیرنده، مشخص کننده فاصله زمانی بین جایگزین قطعات خاص در تجهیزات است و سومین جزء محاسبه کننده فاصله زمانی بهینه بین بازرسی هاست؛ سیستم محاسباتی و روابط ریاضی مورد استفاده در این سیستم چندعاملی در این مقاله تشریح میگردد.