سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماندانا حمیدی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر و فناوری اطلاعات
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

در این مقاله یک طبقه بندی کننده فازی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر پیشنهاد میگردد . در این طبقه بندی کننده به کمک مجموعه ای از اتوماتاهای یادگیر توابع عضویت و قوانین فازی به طور اتوماتیک تولید میشوند . هر کدام از توابع عضویت به یک اتوماتای یادگیر مجهز شده است که عهده دار یافتن مناسبترین واریانس و میانگین برای آن تابع عضویت میباشد . طبقه بندی کننده فازی پیشنهادی بر روی پایگاه داده استاندارد گل زنبق ) Iris) آزمایش شده است . نتایج آزمایشات نشان میدهد که طبقه بندی کننده پیشنهادی با استفاده از ۱۱ قانون فازی میتواند دادهها را با راندمان % ۹۳ / ۶۳ طبقه بندی کند که در مقایسه با بیشتر روشهای گزارش شده نتیجه بسیار خوبی می باشد .