سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا میر یوسفی اول – سازمان هوافضا – پژوهشکده شهید اسلامی دانشکده تحصیلات تکمیلی آزاد اسل
محمدرضا جاهد مطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این اواخر نامساویهای ماتریسی خطی به خاطر سادگی آنالیز و تحلیل ، کاربردهای صنعتی ، حل عددی کارا و موثر و نیز ابزارهای CDA مناسب ، بصورت ابزاری مفید جهت حل تعدادی از مسایل کنترل پدیدار شده است . در اینجا ، طراحی کنترل مقاوم با رهیافت (ن م خ )و فاکتورگیری متباین بررسی می گردد . اگرچه کنترل کننده های مرتبه پایین برای پیاده سازی بهتر است ، و لیکن طراحی این قبیل کنترل کننده ها در چارچوب مسئله استاندارد∞ Hچندان ساده نیست . بنابراین ، مسئله پایداری مقاوم با استفاده از روش حلقه وفقی∞ Hرا مورد توجه قرار می دهیم . برای این منظور ، در اینجا یک تکنیک جدید طراحی حلقه وفقی با تلفیق دو روش طراحی میموتو(۱۹۹۸) و وانگ –چو(۲۰۰۰) جهت کاهش محافظه کاری ارایه می نماییم و شبیه سازی نشان از عملکرد خوب روش تلفیقی است .