سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی احمدی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
ترانه اقلیدس – پژوهشکده الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک حمله ی حدس و تعیین را به الگوریتم رمز دنباله ای TIPSY معرفی می کنیم. هدف از اینکار افزایش کارایی حمله با در نظر گرفتن معادلات معرف سیستم رمز و یافتن کوچکترین پایه به کمک حل دستگاه های چند معادله و چند مجهول است. در این حمله توانسته ایم با توجه به خصوصیات توابع رمزگذاری تعداد عناصر پایه یلازم برای حدس را از ۸ به ۷ کاهش دهیم. بدین ترتیب پیچیدگی محاسباتی حمله را در بدترین حالت به (۲ به توان ۱۷۷)O رساندیم، که نسبت به بهترین روش های موجود از مرتبه (۲ به توان ۱۱)O کاهش نشان می دهد.