سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا حاجیان حسین آبادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین زمردیان – استاد ژئو فیزیک ومدیر گروه ژئوفیزیک مرکز تحقیقات دانشگاه آزادو عضو انج
وحید ابراهیم زاده اردستانی – هیئت علمی وریاست بخش گرانی سنجی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله طرح جامعی جهت راه اندازی یک مرکز ثبت داده های گرانی سنجی ایران به روش دیجیتال ارائه گردیده است . امکانات مختلفی نظیر ثبت پیوسته ، ذخیره و بازیابی اطلاعات به ص ورت دیجیتالی در هر بازه زمانی مورد نظر و کاربر پسند بودن برنامه نرم افزاری مربوطه، از خصوصیات عمده و بارز این طرح است . امکانات آسان جهت برقراری اتصالات گذرگاههای کامپیوتر با دستگاه گرانی سنجی ۳CGفراهم شده که داده های گرانی را در بازه های زمانی بافواصل ک وچک با دقت میکروگال اندازه گیری و در بخشی از حافظه به روش مناسبی ذخیره می کند تا در هنگام پیش لرزه ه ا ، لرزه ها و پس لرزه های احتمالی این داده ها مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند . این طرح علاوه بر امکانات بررسی تغییرات گرانی زمین در هنگام رخداد لرزه ها می ت واند به عنوان ثبات مناسبی جهت پیش نشانگرهای زلزله به همراه دیگر پیش نشانگرهای موجود مورد استفاده قرار گیرد.