سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمتی – دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامحسین روئین تن – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدادیب ابریشمی فر – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد گلشن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

در این مقاله یک مبدل DC/DC سوئیچ خازنی مجتمع (پمپ بار ) جدید با بهرة بالا و مناسب برای کارکرد در ولتاژهای پائین ارائه شده و نتایج شبیه سازیHSPICE آن باسایر مبد لهای موجود , مقایسه گردیده است. یکی از مهم ترین مزایای این مبدل , نیاز به سطح تراشة کمتر در مقایسه با سایر انواع این مبدل ها است. تکنولوژی به کار گرفته شده برای شبیه سازی مبدل ها, تکنولوژی ۰/۳۵um سی ماس می باشد .
کلیة شبیه سازی ها در فرکانسMHz ٢٠ صورت گرفت ه و انواعمبدل ها به ازای ولتاژهای ورودی۰/۹، ۱/۲ و ۱/۵ ولت با هممقایسه شده اند. نتایج شبی هسازی نشان از عملکرد مناسب تر مبدل پیشنهادی, حتی در ولتاژ /۹V ذارد.