سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمتی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سید ادیب ابریشمی فر – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد گلشن – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مبدل جدیدی که بر اساس ایده افزایش دامنه ck کار می کند، معرفی شده است . چون اساس ساختار این مبدل بر مبنای مبدل ضربدری بنا نهاده شده برای کاربردهای ولتاژ پائین بسیار مناسب است. نتایج شبیه سازی HSPICE با اس تفاده از پارامترهای تکنولوژیum0/35؛ CMOS که در فرکانس ۵۰MHz و برای دو ولتاژ ورودی ۱/۲ ولت و ١ ولت جهت ساخت خروجی ٥ ولت صورت گرفته ، نشان از عملکرد مناسبتر مبدل پیشنهادی نسبت به نوع متداول این نوع مبدل ها یعنی مبدل ضربدری دارد . این در حالی است که مبدل مورد نظ ر توان بسیار بیشتری را نسبت به مبدل ضربدری می تواند به بار تحویل دهد.