سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود کفایت مند غیور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی و اجتماعی) ، مدیر برنامه ر
غلامحسین مزدورانی شیراز – دکترای مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، استادیار و ریاست مجتمع دانشگاهی ICT

چکیده:

با توجه به جایگاه ICT در عصر حاضر و نقش راهبردی و غیر قابل انکار آن در نیل به توسعه و با عنایت به مشکلات موجود در مدیریت پروژ های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در این مقاله تلاش می شود تا بر اساس ویژگیهای خاص پروژه های IT، مدلیابتکاری و انعطاف پذیر برای برنامه ریزی این پروژه ها به عنوان یکی از وجوه اصلی مدیریت آن، ارائه شود. دراین مدل ترکیبی بر اساس رویکردی نوین از الگوریتم ژنتیک و مجموعه های فازی استفاده می شود تا ضمن بهره گیری از قواعد اولویت دهی در تخصیص منابع، پروژه IT به گونه ای برنامه ریزی شود که اهداف چندگانه مطلوبیبت آن بطور توام برآورده گردد و مشکلات عمومی مبتلا به متدولوژی های مربوط به چرخه توسعه آن به حداقل برسد. در انتهای مقاله نیز فاز معماری پروژه برنامه ریزی استراتژیک ICT استان گلستان به عنوان نمونه ای از کاربرد مدل برسی می شود و روش ارائه شدده با سایر روشهای مشابه مورد مقایسه قرار گرفته و وجوه مثبت کارایی آن نشان داده میشود.