سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه بلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مسعود ربانی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک مدل تصمیم گیری برای تعمیرات و نگهداری قطعات مکانیکی در حالت غیر قطعی ارائه شده که معیار تصمیم گیری حداکثر کردن قابلیت اطمینان به روشی اقتصادی با کمترین هزینه می باشد. بوسیله این مدل احتمالی پس از هر بازرسی بر اساس اندازه های بدست آمده از تمام بازرسیهای قبلی، همزمان در مورد بهترین عملیات تعمیرات و نگهداری و زمان بازرسی بهینه بعدی با توجه به معیار ذکر شده تصمیم گیری می شود. اندازه های بدست آمده در بازرسیها با شرایط اصلی قطعه رابطه احتمالی دارند، بعبارتی سیاست مورد نظر، تعمیرات و نگهداری بر پایه شرایط غیر مستقیم می باشد . بمنظور پیش بینی و برآورد نرخ خرابی یک مدل فضای حالت بر اساس کوواریت نسبی PCM تعیین شده و از کالمن فیلتر برای پیش بینی و بروز کردن نرخ خرابی استفاده شده است. درنهایت درستی و اعتبار این مدل با بکارگیری داده های بدست آمده از آزمایش عمر سرعت داده شده گیربکس(مجموعه ای از چرخ دنده ها)درآزمایشگاه تحقیقات دانشکده مکانیک دانشگاه پنسیلوانیا تایید شده است.