سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – دانشجوی دوره دکتری مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سید احمد جنابعلی جهرمی – استاد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
امید ابوعلی – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
محمدحسین نشاطی – شرکت فولاد آلیاژی ایران – یزد

چکیده:

در این مقاله یک مدل تحلیلی برای شار حرارتی خارج شده از قالب در ریخته گری پیوسته فولادها ارائه می شود. مدل تحلیلی حاضر بر اساس اصلاح مدل تجربی شوارد فیگر بیان شده است. همچنین در این تحقیق یک مدل ریاضی برای پیش بینی افزایش کلی دمای آب خنک کننده قالب ارائه شده است که امکان دخیل کردن همه پارامترهای موثر در شار حرارتی خارج شده از قالب مانند خواص پودر قالب، سرعت ریخته گری، خواص و ضخامت دیواره قالب، سرعت و دمای آب خنک کننده، شرایط نوسان قالب و ترکیب شیمیایی را فراهم می کند. در حقیقتدو مزیت اصلی برای مدل حاضر وجود دارد. اول اینکه این مدل قادر است شار حرارتی قالب را برای یک قالب در حین سرویس محاسبه کند و دوم اینکه کنترل کردن شار حرارتی موضعی در قالب در حین کار به وسیله تغییر دادن پارامترهای اجرایی مانند سرعت ریخته گری، سطح مذاب، شرایط نوسان قالب و سرعت جریان آب خنک کننده در قالب را ممکن می سازد. در این مقاله، نتایج حاصله از مدل حاضر با داده های تجربی مقایسه شد و همخوانی خوبی به دست آمد.