سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین نوروزی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی شریف
ارسلان پالشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برون سپاری انبار یکی از موضوعات مهمی است که شرکت های مختلف با آن رو به رو هستند . اهمیت این مسأله در فضای بازار رقابتی کاملاً حس می شود . با این وجود تا کنون در مورد چگونگی برون سپاری فعالیت های انبار ، گامی فراتر از بحث برداشته نشده است . عامل های تعیین کننده ای که تا بحال مطرح شده اند، نظیر هزینه و تمرکز روی فعالیت های محوری نمی توانند به تنهایی به شرکت ها کمک کنند تا در مورد برون سپاری انبار خود تصمیم بگیرند .
عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری جهت برون سپاری انبار متعدد، نامتجانس ( کیفی و کمی ) و حتی متضاد می – باشند . شدت تأثیر این عوامل دربازه های مختلف زمانی به دلیل تأثیر عوامل درون سازمانی و بیرونی می تواند تغییر کند . این مقاله عوامل تأثیر گذار برای تصمیم گیری در زمینه برون سپاری انبار را ارائه می دهد . سپس یک مدل تصمیم گیری را پیشنهاد می دهد که از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور کمک به شرکت هایی که می خواهند در مورد برون سپاری انبار خود یا بخشی از آن تصمیم بگیرند استفاده می کند . ارائه نتایج به صورت کمی، قابلیت پیاده سازی تصمیم گیری گروهی و تحلیل حساسیت به کمک نرم افزار Expert choice از مزایای این مدل می باشد .