سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکتر رضا زعفریان –
مونا اسماعیل زاده –
نساء شاهین –

چکیده:

امروزه غالب صاحبنظران بر این باورند که سازمانها باید به دنبال روش هایی موثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشد.[۱].همچنین، بایس و همکارانش معتقدند:«بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال موثر دانش درون سازمان است»[۲]. بدین ترتیب ،ضرورت شناخت و بکار گیری روشهای موثر برای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکار شده است [۲۸].
سازمانها نمی توانند به طور صحیح دانش را مدیریت کنند چرا که دانش افراد به صورت درونی و تلویحی است اگر چه می تواند محیط عملیاتی را به منظور توسعه و اشتراک اطلاعات مدیریت کنند. سازمانها باید تلاش کنند تا جای ممکن، از فنون و طرح های موجود مدیریت دانش به عنوان اهرم هایی برای راه اندازی مدیریت دانش خود استفاهده کنند.
از این رو در این مقاله مفهوم مدیریت دانش و اصول آن به همراه شرح مختصری از برخی انواع مدلهای ارائه شده مدیریت دانش پرداخته و در نهایت مدل پیشنهادی عنوان می شود. مدل پیشنهادی جدید در شرکت نفت ایران زمین به عنوان یک شرکت فعال در حوزه صنایع نفت ابران مورد بررسی قرار می گیرد.