سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مهدوی – دانشجوی دکترای عمران-آب
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یک مدل عددی برای حل معادلات غیر خطی آب کم عمق در حالت پایستار ارائه شده است که در آن از ترکیب دو روش FORCE و MUSCL برای تسخیر شوک در جریان استفاده شده است. با بکار بردن روش گرادیان سطح (SGM) برای عبارت چشمه، الگوی عددی خاصیت موزون بودن را بدست می آورد. پس از اثبات خاصیت مذکور با طرح تعدادی آزمون محاسباتی -که نتایج آزمایشگاهی، حل تحلیلی یا حل عددی آنها در متون پیشین گزارش شده است – قابلیت های مدل در شبیه سازی جریان های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد.