سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد سنچولی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسین تقی زاده کاخکی – استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله به بررسی فرآیند تولید کارخانه نان قدس رضوی می پردازیم و مدلی برای بهینه کردن عملکرد آن ارائه می دهـیم . بـرای ایـن منظور از دو روش مدل یک پارچه و مدل طبقه ای استفاده می کنیم و به مقایسه ی این نتایج این دو می پردازیم . همچنین علاوه بر روش استفاده از مدل یک پارچه که یک مساُ له برنامه ریزی خطی عدد صحیح با ابعاد بزرگ است، در این مقاله به معرفی یک روش طراحی تولید طبقه ای می پردازیم که مدل یک پارچه را به یک سری مسائل برنامه ریزی خطی عدد صحیح با ابعاد کوچکتر اِفراز می کند