سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مظفر شریفی – گروه زیست شناسی ، دانشگاه رازی

چکیده:

یک مدل ریاضی برای پیش بینی تراکم مواد آلی چربی دوست از طریق غذا و آب برای موجودات آبزی تهیه گردید. این مدل برخی از ویژگیهای بیولوژیک موجود زنده و همچنین مشخصه های فیزیکو شیمیائی مواد شیمیایی را در مد نظر داشته است که عامل بر حرکت، انتشار و تراکم مواد یاد شده در بدن آبزیان می باشند. پارامترهای عمده در نظر گرفته شده در این مدل مشتمل بر میزان چربی دوستی مواد شیمیائی بر حسب logkow ، کارائی جذب مواد شیمیائی از طریق غذا، ثابت جذب مواد شیمیائی از طریق آب، میزان دفع از طریق آبشش و میزان دفع مواد شیمیائی از طریق مدفوع بوده است. پیش بینی های این مدل پیرامون تراکم مواد آلی چربی دوست برای تعداد قابل توجه ای از گزارشات آزمایشگاهی چاپ شده انطباق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده نشان داده است.