سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رسول ب سرخابی – شرکت ملی نفت ژاپن، مرکز پژوهش فناوری، شهر چیبا ۰۰۲۵-۲۶۱، ژاپن

چکیده:

در حوضه های رسوبی غالباً گسل های متعددی وجود دارد و این ساختارها نقش مهم و دوگانه ای در انتقال نفت یا جلوگیری از جریان نفت در زیر زمین ایفا می کنند. به منظور تجزیه و تحلیل این نقش دو گانه گسل، یک مدل زمین شناختی ارائه می شود که شامل اجزای زیر است. ۱) زمینساخت حوضه ی رسوبی، ۲) تاریخ فعالیت گسل، ۳) پهلوی هم گذاری لایه های رسوبی به وسیله ی گسل، ۴) پارامترهای هندسی گسل. ۵) رژیم تنشی در گسل، ۶) پارامترهای مربوط به مالیده شدن شیل بر صفحه ی گسل، ۷) تشکیل سنگ گسل (هسته گسل) بر اثر فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی و مقایسه ی آن با سنگ مخزن، ۸) پارامترهای مربوط به ناحیه ی آسیب دیده در مجاورت صفحه گسل، در اینجا برخی از این پارامترها و اجزای مدل براساس اطلاعات کیفی و کمی موجود بررسی می شود و مسائل باقیمانده برای پژوهش های بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. از آنجا که حوضه های رسوبی در ایران به فراوانی یافت می شود، تجزیه و تحلیل زمین شناختی گسل ها در رابطه با جریان سیال های زیرزمینی، اهمیت علمی و فنی زیادی دارد.