سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حاتم محمدی کامروا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فسا، برق، الکترونیک
مهدی سپاهی – دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد واحد فسا
زهرا برزگر –
سارا ولی خانی –

چکیده:
در این مقاله با استفاده از نرم افزار ریاضی مطلب رفتار دیود های لیزر نیمه رسانا چاه کوانتومی با استفاده از معادلات نرخ شبیه سازی شده است. مدل سیگنال بزرگ برای تعیین آستانه و نقطه کار مورد بحث قرار گرفته است. خصوصیات مورد نیاز مدل سیگنال کوچک با استفادهاز تعریف فضای حالت نمونه خطی شده معادلات نرخ بر اساس ژاکوبین استفاده گردیده است. روش های ارائه شده در اینجا برای بررسی عملکرد مدولاسیون آنالوگ و دیجیتال مانند پاسخ فرکانس و پله مناسب هستند. در این مقاله اثرات اشباع بهره و فرکانس مدولاسیون در نظر گرفته نشده است.