سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مصطفی بشکار – دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه وندربیلت آمریکا
محسن میرزاقربانعلی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی

چکیده:

مدیریت پرتفیلو فرایندی است که در آن یک سرمایه گذار تصمیم می گیرد سرمایه خود را در چه زمانی و با چه نسبتی، به چه فرصت هایی اختصاص دهد. با این حال در روش ها و مدل های موجود برای انتخاب پرتفیلو عمدتا عامل زمان در نظر گرفته نمی شود. از سوی دیگر بهترین تصمیم ها در انتخاب پرتفیلو ، به شرایط و انتظارات خاص سرمایه گذار و هماهنگ بودن جریان نقدی پرتفیلو با برنامه های مالی او وابسته می باشد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی آرمانی ارایه شده است که بر اساس درک فعلی از آینده ی قیمت سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار و نیز با توجه به جریان مطلوب سرمایه گذار، برنامه ای جهت خرید و فروش سهام شرکت ها در دوره های آتی ارایه می دهد. این برنامه در هر دوره با توجه به اطلاعات جدید از وضعیت بازار وشرکت های موجود به هنگام می شود. برای دخیل کردن عدم قطعیت در مدل پارامترهای قیمت سهام و سود تقسیمی به صورت فازی در نظر گرفته شده است. همچنین روشی برای فازی سازی این پارامترها با استفاده از نظر افراد خبره در باره ی وضعیت آینده این شرکت ها، ارائه شده است. جهت اجرای آزمایشی مدل، هفت شرکت سهامی حاضر در بورس تهران در شش دوره سرمایه گذاری بوسیله مدل بررسی شده اند که نتایج و مقایسه اجرای مدل در دو حالت فازی و غیر فازی در قسمت اجرای آزمایشی آورده شده است.