سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری رجایی – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیک محمد بلوچ رهی – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله روشی بر اساس میزان استفاده از پهنای باند برای قیمت گذاری پویای کلاس های سرویس متمایز پیشنهاد می شود. قیمت ها به طور پویا در بازه های مشخصی از زمان بر اساس بازخوردی که از محیط می گیرد و با توجه به عرضع وتقاضا تغییر می کند. این روش در صورت تشخیص ازدحام در یک اتصال قیمت ها را برای مشتریانی که ترافیک خود را از طریق آن اتصال منتقل می کنند، افزایش می دهد و در صورت تشخیص کاهش بار در یک اتصال قیمت ها را برای مشتریانی که ترافیک خود را از طریق آن اتصال منتقل می کنند، کاهش می دهد. در این روش قیمت ها در یک زمان برای همه مشتریان یکسان نمی باشد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که با استفاده از این روش می توان تقاضا شبیه سازی نشان میدهد که با استفاده از این روش می توان تقاضا را در همه بازه های زمانی توزیع کرد وازدحام را در نقاط اوج مصرف کم کرد و کیفیت سرویس بهتری در مقایسه با روش قیمت گذاری ایستا از لحاظ نرخ خرابی و تاخیر فراهم نمود و در نتیجه باعث افزایش درآمد و سودآوری شد.