سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدناصر فرخنده – آزمایشگاه ملی صرفه جوئی انرژی ایران
بهراد کتیراچی – آزمایشگاه ملی صرفه جوئی انرژی ایران
مونا مرادی – آزمایشگاه ملی صرفه جوئی انرژی ایران

چکیده:

در ژانویه ٢٠٠١ وزارت انرژی ایالات متحده استاندارد جدیدی را برای حداقل مصرف انرژی ماشین های لباسشوئی خانگی منتشر نمود . طبق این استاندارد، سطوح جدید الزامی بازدهی در ٢ مرحله اعمال خواهد شد . سازندگان یا تولید کنندگان ملزم می باشند در سال ٢٠٠٤، %٢٢ کاهش مصرف انرژی و در سـال ٢٠٠٧ تا سـطح %٣٥ کاهش مصرف انرژی داشته باشند . این اختلاف در مقایسه با استاندارد حداقل بازدهی فعلی از سال ١٩٩٤ تا کنون آورده شده اند .
تولید کنندگان این وسیله می توانند با انتخاب و بکارگیری طراحی جدید، مصرف انرژی تولیدات خود را تا این حد کاهش دهند . بسیاری از سازندگان قادر بوده اند ماشین های لباسشوئی ج دید پر مصرف را که با الزامات حداقل بازد هی آینده مطابقت دارد، حتی قبل از تاریخ مورد نظر تولید نمایند . ضریب جدید متریک، MEFتعریف شده برای بازدهی ماشین های لباسشوئی عبارت است از:
Modified Energy Factor
MEFنسبت حجم سبدی است بر حسب فوت مکعب بر انرژی مصرف شده بر حسب کیلووات ساعتدر سیکل شستشو .
MEF شامل انرژی مورد نیاز برای گرم شدن آب ماشین لباسشویی و انرژی موتور ماشین می باشد بیشترین انرژی مصرفی ماشین لباسشوئی برای گرم کردن آب استفاده می شود . بنابراین، باز دهی مطلوب از طریق کاهش مصرف آب داغ قابل حصول است . در این مقاله امکان بکارگیری مواد ترمو انرژی بجای مقاومت های برقی برای ایجاد حرارت بررسی شده است .