سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن شیخ سجادیه – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک سیستم موجودی دو منبعی با تقاضای ثابت و زمانهای تحویل احتمالی با توابع توزیع نمایی در نظر گرفته شده است. دو تأمین کننده ممکن است از نظر قیمت و کیفیت محصول و همچنین میانگین زمانهای تحویل با یکدیگر متفاوت باشند. قیمت و میانگین زمان تحویل محصولات بسته به مقدار سفارش تغییر می کنند. سفارش دهی به تأمین کنندگان بطور همزمان و هنگامیکه سطح موجودی به نقطه سفارش رسیده باشد صورت میگیرد. هدف، تعیین مقادیر بهینه نقطه و حجم سفارش و نسبت تقسیم سفارش بین دو تأمین کننده می باشد بگونه ای که میانگین هزینه کل در واحد
زمان حداقل شود. تابع هزینه کل از چهار بخش هزینه سفارش دهی، هزینه نگهداری موجودی، هزینه کمبود و هزینه خرید محصولات تشکیل شده است. بررسی های عددی نشان دهنده آن است که استفاده از دو تأمین کننده در مقایسه با حالت تک منبعی، برای محدوده وسیعی از تغییرات پارامترها موجب صرفه جویی در هزینه ها میشود.