سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود صیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکثریت قریب به اتفاق مدلهائی که از مسئله طراحی سیستم تولید – توزیع (PDSD) ارائه شده اند به مدلسازی این مسئله در فضای گسسته پرداخته و برای حل آن از برنامه ریزی عدد صحیح کمک گرفته اند . در این مقاله یکی از مدلهای پیوسته مسئلهPDSD که در ادبیات موضوع عنوان شده توسعه د اده می شود . اگرچه این مدل و راه حل آن در نوع خود بسیار ارزشمند می نمود اما بدلیل محدودیت هائی که بحث خواهد شد فقط در حد تئوری باقیمانده است . بر ای رفع مو انع موجود درکاربرد عملی این مدل یک نرم افزار تهیه شده است که با رویکرد شبیه سازی مساله را حل می کند مدل پیوسته پیشنهادی اجازه می دهد که تعداد کارخانه هایی که جایابی می شوند در مسأله طراحی تسهیلات جزء پارامترهای مسأله باشد.