سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا ، کارشناس
امیر عطریان افیانی – کارشناس ارشد طراحی کاربردی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

چکیده:

کشش عمیق، یکی از فرآیندهای مهم شکل دهی ورقی می باشد که به نحو گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برای مطالعه این فرآیند، روشهای مختلفی از جمله روشهای تحلیلی، تجربی و یا عددی را می توان به کار گرفت. از این میان روش اجزا< محدود در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصین شکلدهی قرار گرفته است. از محاسن عمده این روش در برداشتن شرایط واقعی تر فرآیند و خواص مادی فلز مورد نظر است. این در حالی است که روشهای تحلیلی مبتنی بر فرضیات ساده کننده بوده و روشهای تجربی نیز نیازمند تجهیزات و ابزار سازی گرانقیمتی می باشند. با این وجود ، از آنجا که تحلیل عددی فرآیندهای شکل دهی جزو مسائل تماسی و غیر خطی روش اجزاء محدود می باشد، بسیاری از محققین طی دو دهه اخیر بررسی کارآیی و دقت این روش برای مطالعه مسائل شکل دهی فلز پرداخته اند. در این مقاله نیز، با استفاده از دو نرم افزار ANSYS و ABAQUS فرآیند کشش عمیق شبیه سازی شده و نتایج حاصل از این شبیه سازی ها مورد مقایسه با نتایج تجربی قرار گرفته است. در انتهاف نتیجه گیری مفیدی در ارتباط با تاثیر پارامترهای مانند نیروی ورقگیر و ضریب اصطکاک بر فرآیند، مطالعات عددی انجام گرفته و دقت و کارایی هر نرم افزار ارائه شده است.