سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران رسولی ارسی، – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

توجه به مقوله کیفیت در سازمان ها امروزه به صورت یک ضرورت درآمده و مدیران شرکت ها را به استقرار نظام های کیفیت واداشته است . اما حرکت های انجام شده همیشه با درک واقعی ضرورت ها و رو ش های اصولی و درست همراه نبوده و منجر به نتایج مثبتی نشده است . در مقاله حاضر با بررسی تلاش های یک شرکت، دلایل عدم موفقیت آن در دستیابی به مدیریت کیفیت جامع تجزیه و تحلیل شده است . انجام مد ل های استقرار TQM به صورت کلیشه ای و ایستا و عدم توجه به کارکنان و عدم توجه به نتایج سریع الوصول و انگیزاننده از دلایل عمده ناکامی این برنامه ها بیان شده است.