سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سعیدی – دانشجوی دکترا، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صن
حسن طاهری – دکترا، عضو هیأت علمی، دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کنترلرهای پی ش بین مدل (MPC) اخیراًً د ر سیستم های کنترلی گوناگونی استفاده شد ه اند. این در حالی است که حجم فو ق العاده بالای محاسبات موردنیاز، باعث کند ی آنها شده و از ای نرو، کاربرد این کنترلرها به سیستم های کند محدود شده است. این مقاله درحقیقت تلاشی در جهت استفاده از کنترلرهایMPC در کاربردهای سریع با استفاده از پیاده سازی سخ تافزاری است. در این مقالهیک الگوریتم شب ه بهینه برای استفاده از کنترلرهایMPC در شبک ه های کامپیوتر ی پیشنهاد شده است . بعلاوه به منظور افزایشسرعت پردازش، یک معماری کارآمد برای پیاد هسازی سخت افزاری آنها ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با استفاده از معماری ارائه شده می توان از کنترلرهایMPC در کاربردهای با سرعتهای بالا نظیر کنترل زمانبندی صفها در شبک ه های کامپیوتری استفاده نمود.