سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمندطرزجان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید ابریشمی مقدم –

چکیده:

معمولا روش های نمایه گذاری و بازیابیتصاویر براساسمحتوی CBIR ازدو مرحله نمایه گذاری و بازیابی تشکیل شده اند وظیفه الگوریتم نمایه گذاری استخراج یک بردار ویژگی از تصویر براساس ویژگیهایی چون رنگ بافت و شکل است درحالیکه الگوریتم بازیابی با استفاده از یک معیار شباهت فاصله تصاویر پایگاه را برحسب میزان شباهت اختلاف با تصویر پرس و جو مرتب می کند تحقیقاتی که تاکنون درزمینه معیارهای شباهت انجام شده برخلاف سایر بخشهای الگوریتم CBIR به شکل شگفت آوری اندک است دراینمقاله یک معیار فاصله جدید برای ارزیابی اختلاف بین تصاویر ارائه شده است معیار فاصله پیشنهادی برای هر مولفه از بردار ویژگی وزنی در نظر می گیرد که بیانگر میزان اهمیت ان نسبت به دیگر مولفه ها است.