سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریدون فرهی مقدم – بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مغفوری فرسنگی – بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

الگوریتم برنامه ریزی تکاملی یکی از قدیمی ترین و مشهورترین الگوریتمهای بهینه سازی ابتکاری است که در سال ۱۹۶۶ توسط فوگل و همکارانش ارائه شد. این الگوریتم از نوع الگوریتمهای فضای پیوسته است. تا کنون نسخهی باینری موثر و کارامدی برای این الگوریتم ارائه و گزارش نشده است. در این مقاله یک نسخه باینری جدید برای این الگوریتم با حفظ ساختارهای الگوریتم اصلی ارائه
شده است. کارایی روش پیشنهادی در بهینه سازی چند تابع به همراه الگوریتم وراثتی باینری سنجیده شده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج حاصل عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی را تایید میکند.