سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حکمت نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، ایران
ناصر قاسم آقایی –

چکیده:

سیستم تشخیص عیوب رایانهای با همکاری و اشتراک دانش میان عاملهای خبره، به کاربران رایانهای خدمت رسانی میکند.در این سیستم دو دسته عامل با اهداف خاص وجود دارند: دسته اول عاملهای گزارشگرند که وظیفه تشخیص نوع مشکل به وجود آمدهو ارجاع مناسب آنرا بر عهده دارند. دسته دوم عاملهای خبره هستند که وظیفه تشخیص مشکل و ارائه راه حل مناسب برای رفع آن را انجام میدهند. در حین عملیات کمکرسانی، عاملهای هم تخصص میتوانند دانش خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، به این ترتیب امکان رشد و تکامل پایگاه دانش فراهم میشود. در هر زمینه تخصصی از یک آنتولوژی ویژه استفاده میشود که بهصورت اشتراکی میانتمام عاملها نگهداری میشود؛ عاملها برای ساختن پایگاه دانش و اشتراک دانش از این پایگاه استفاده میکنند. انتقال دانش و نظارت بر فعالیتهای هر عامل توسط یک یا چند انسان خبره انجام می شود. در این تحقیق از محیطJADEبرای فعالیت عاملها و از CLIPS برای استنتاج قوانین در پایگاه دانش استفاده شده است. همچنین به کمک محیطProtégé و CmapTools آنتولوژی اشتراکی ایجاد می- شود