سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد ودادی –

چکیده:

جهانی شدن اقتصاد پدیده قرن بیستم و در اینده ای نزدیک، توسعه اقتصادی را دگرگون خواهد کرد. به زودی تولید اید ه های جدید و با ارزش اقتصادی، عامل اصلی رشد اقتصاد خواهد بود. شرکتها و سازمانهای بسیاری از ظهور این موج جدید دگرگونی آگاه شده، و به سوی آن شتافته اند. آنها باکاربرد دارایی هوشمندی، به نام دانش، به تولید و کاربرد ایده های جدید پرداخته و منابع سنتی مزیت اقتصادی را در درجه پایین تری از اهمیت قرار داده اندبه این ترتیب امروزه مفاهیم جدیدی پدید آمده اند. این مفاهیم، با دگرگونی در ساختار اقتصادی، آن را از نوپایه ریزی نموده اند. اقتصاد مبتنی بر دانش، از مهمترین این مفاهیم است که خود با مفاهیم دیگری همچون اقتصاد دیجیتال در ارتباط است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی پویا و متمایز از اقتصاد سنتی است. این اقتصاد جدید، تعاریف جدیدی دارد که همگی مرتبط با دانش و آموزش هستند و این مقاله، به آنها می پردازد.