سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – دفتر مجامع علمی شرکت توانیر

چکیده:

در خطوط انتقال نیرو وقتی مقطع هادیها افزایش می یابد . سرمایه گذاری آنها زیادتر و تلفات انرژی کمتر می گردد، اما این اقدام تأثیر چندانی در افزایش توان انتقالی خطوط انتقال نیرو ایجاد نمی کند، چون حد توان انتقالی بستگی به حد مجاز افت ولتاژ و حد پایداری خطوط دارد . گرچه افت ولتاژ و پایداری خطوط به طور مستقیم به مقادیر مقاومت، راکتانس و کاپاسیتانس وابسته می باشند اما در عمل رابطه ضعیفی با مقطع هادیها دارند ( در شرایط نرمال حدود %)۵ و در نتیجه با انتخاب مقاطع بزرگتر برای هادیها نمی توان، توان انتقالی خطوط را افزایش داد .
در چند سال اخیر مقطع هادیهای خطوط انتقال نیرو در سطوح مختلف ولتاژ افزایش یافته است بطوریکه در سطح ولتاژ ۱۳۲ تا هادی Drake و در سطح ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت تا هادی Curlew بکار گرفته شده است . بررسیهای انجام شده در این مقاله نشان می دهد وقتی ضرورت استفاده از هادیهائی با مقطع بالا احساس گردد، از دیدگاه فنی و اقتصادی تا محدوده معینی افزایش قطر و بعد از آن افزایش تعداد هادیهای فرعی در هر فاز موجه می باشد .
در این مقاله ما در صدد پاسخگوئی به این سئوال هستیم که آیا انتخاب مقاطع بالا برای خطوط ساده کاری است منطقی یا بهتر است در چنین مواردی از خطوط انتقال بندل با هادیهای نازکتر استفاده کرد؟ به عبارت دیگر اگر در یک خط انتقال مقطع معادلSدر هر فاز مناسب باشد، می خواهیم بدانیم یک هادی با مقطع S بهتر است یا دو هادی با مقطع S/2 یا سه هادی با مقطعS/3و یا K هادی با S/K ؟ در این بررسی با توجه به دیدگاههای فنی و اقتصادی برای یک مقطع معادل معین، روش مناسبی جهت انتخاب تعداد بهینه هادیها در هر فاز ارائه می گردد .