سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان کیوانلو – دانشکده مهندسی و علوم پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، جزیره کیش
حسن ابوالحسنی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدیریت دانش زمینه و نمایش آن به روشی با قدرت بیان مناسب، به استخراج و ترکیب وبسرویسها کمک می کند . تاکنون روشهای مختلفی برای این امر مورد استفاده قرارگرفته است . ولی با
ظهور وبمعنایی و در امتداد آن گسترش استفاده از هست شناسی ها، این نوع نمایش دانش به عنوان بهترین گزینه از بین تمامی روش های موجود برای مدلسازی زمینه معرفی شده است. هدف اصلی ما نیز در این کار تحقیقاتی تهیه یک هستشناسی مناسب برای مدلسازی دانش زمینه در حوزه وبسرویسهاست. هستشناسی تهیه شده توسط ما براساس زبانOWL میباشد که ما آن را CO4WS نامیدهایم.
CO4WS در برگیرنده تمامی مفاهیم و روابط مورد نیاز برای نمایشدانش زمینه وبسرویسها، ترکیبکنندهها، واسط ها و کاربران وب – سرویسها میباشد. برخلاف کارهای مشابه، این هستشناسی به گونهای طراحی شده است که محدود به مدلسازی دانش زمینه یک عضو خاص ( به عنوان مثال وبسرویس) نیست . برای بررسی صحت این ادعا مقایسهای بینCO4WSبا چند نمونه از کارهای قبلی انجام شد کهدر این مقاله نتایج آن ارائه شده است