سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صناعی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی برنجکوب – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین نوشته پس از ذکر مقدماتی مجمل درباره انتخابات الکترونیکی و خواص مطلوب در آن، بهخاصیت اصلی مورد بحث، یعنی بدون رسید بودن پرداخته میشود و طرحواره ای از روش پیشنهادی ارائه می گردد. دراین روش برای رسیدن به خاصیت بدون رسید بودن ، عمل رمز گذاری از جانب مسئولین انتخابمی شود، به این ترتیب حجم اصلی مبادلات برای انجام اثباتهای صفر دانش است. سپس، برای اینکه بتواناین روش را به طور کامل معرفی کرد، نیازهای امنیتی را بررسی می کنیم و پس از توضیح دقیق پروتکل ارائه شده، که به رای دهند اجازه می دهد حداکثر k گزینه از L گزینه رای مثبت بدهد، نحوه انجام اثباتهای صفر دانش توضیح داده می شود. در پایان، تعداد محاسبات لازم و حجم پیامهای مبادله شده در این روش با روشهای مشابه مقایسه می گردد تا کاربرای بودن این روش، حتی برای رای گیری های با مقیاس بزرگ نشان داده شود.