سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عادل فیض – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبرز جولای – عضو هیئت علمی و رئیس گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش در سازمانها یک رکن بسیار مهم در توسعه بلند مدت سازمان می باشد. در صورت هدایت صحیح فعالیت های پژوهشی در یک سازمان، می توان سازمان را همگام با تحولات دنیای کسب و کار پیشبرد و مسائل استراتژیک سازمان را حل نمود. پژوهش به سازمان ها کمک نماید تا مبانی و نظریه های جدید علمی را تولید کرده، کسب نموده و یا کاربردی نمایند. اما از آنجایی که هدایت نتایج فعالیت های پژوهشی ذاتا مبهم بوده و تا حد زیادی به مراحل اجرای کار وابسته است، لذا همجهت کردن آن با استراتژی های سازمان به منظور حداکثر سازی ارزش آفرینی آنها برای سازمان بسیار دشوار است. مدل های انتخاب سبد پروژه به سازمان ها کمک می نمایند تا سبد پروژه های پژوهشی خود را به گونه ای انتخاب نمایند که بیشترین ارزش آفرینی را در جهت استراتژی های سازمان داشته و اثر بخش باشند. در این تحقیق قرار است تا با الگوگیری از روش های ارایه شده در زمینه اولویت بندی پروژه ها و انتخاب سبد پروژه برای پروژه های پژوهشی، یک روش و چارچوب جامع و کاربردی ارایه شود که از طریق آن بتوان سبدی را تشکیل داد که بیشترین ارزش آفرینی را در جهت استراتژی های سازمانی در بر داشته باشد. این چارچوب باید ابعاد مختلف مسئله انتخاب سبد را از طریق شاخص هایی که منطبق بر استراتژی ها هستند پوشش دهد، ضمنا دسته بندی ای کلی از این معیارها ارائه نماید و در نهیت روش مناسبی برای اندازه گیری و اولویت بندی این شاخص ها ارایه نماید.