سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه اسدنیا فرد – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک
سمیه فتحی – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک
سید ناصر طباطبایی – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک
علیرضا خورسندی – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک

چکیده:

برای تولید امواج THz در باور های غیر خطی نیاز به دو طول موج همزمان و نزدیک به هم است . به منظور دستیابی به این دو طول موج بهع کمک یک لیزر نیم رسانا کاواک خارجی ویژه ای طراحی کرده ایم لیزر های نیم رسانا دارای حجم کم و توان بالا هستند و محدوده طول موجی مناسبی را برای تولید امواج THz در بلور های غیر خطی فراهم می کنند با برپایی این کاواک خارجی علاوه بر اینکه توانستیم تعداد طول موجهای دریافتی در یک دما و یک جریان ثابت را افزایش دهیم دو طول موج همزمان و نزدیک به هم نیز تولید کرده ایم که با تغییر طول کاواک خارجی می توان فاصله آنها را تغییر داد