سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده قندهاری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفا بخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

خطوط کف دست، یکی از ویژگی های بیومتریکی است که در متمایزکردن افراد مختلف از یکدیگر دقّت بالایی دارد. لذا، روشهای مختلفی برای تعیین این خطوط توسط پژوهشگران ارائه گردیده است. در این مقاله برای تعیین خطوط اصلی کف دست، روشی مبتنی بر فیلتر گابور پیشنهاد شده که با تغییری در قسمت موهومی فیلتر گابور، از آن بعنوان یک اپراتور لبه یاب استفاده میشود تا خطوط اصلی کف دست را از سایر خطوط موجود در کف دست تمیز دهد. مقایسه نتایج حاصل از اعمال این روش و لبه یابهایی چون مار و کنی، بیانگر عملکرد خوب و دقیق این روش در تعیین خطوط اصلی کف دست می باشد. سپس در فاز تایید هویت بر مبنای این خطوط اصلی، از فیلتر گابور دایره ای جهت استخراج ویژگی و برای بررسی میزان شباهت دو تصویر کف دست، متریک همینگ بکار گرفته شده است. نتایج حاصل در تایید هویت فرد، نشان از عملکرد نسبتاً دقیق روش ارائه شده، دارد.