سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران نصرت اللهی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری فضای
وحید بلوچستانی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری
امیرحسین آدمی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری

چکیده:

در این مقاله به بررسی الگوریتم طراحی و پارامترهای بهینه سازی در طراحی ماهواره برهایی پرداخته می شود که با توجه به بلوکهای موشکی موجود و جهت استفاده از بیشترین امکاناتی که در دسترس هستند، طراحی می شوند. استفاده از بلوکهای موشکی موجود عدم لزوم طراحی و مجدد موتور و سازه و سایر سیستم ها را در بر خواهد داشت و تنها در صورت لزوم با تغییرات جزئی در سیستم ها و افزایش یا کاهش طول سازه، با توجه به پارامترهای طراحی سازه ای، می توان از یک بلوک موشکی به عنوان یکی از طبقات یک ماهواره بر استفاده نمود. نکته حائز اهمیت آن است که طرح نهایی حتی الامکان یک طرح بهینه باشد.