مقاله رفتار سايش کاويتاسيون بر روي پره هاي چرخان با فلزات گوناگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رفتار سايش کاويتاسيون بر روي پره هاي چرخان با فلزات گوناگون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاويتاسيون
مقاله فشار بخار اشباع
مقاله سايش
مقاله نرخ کاهش وزن
مقاله عدد بي بعد کاويتاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديزجي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف زاده مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به صورت تجربي سايش کاويتاسيون بر روي مدل هايي از فلزات مختلف (چدن خاکستري، آلومينيم ۱۱۰۰، آلومينيم ۶۰۶۱ و فولاد ضد زنگ کروم دار) به صورت چرخان در دور مشخص در عدد بي بعد کاويتاسيون، سرعت و درجه حرارت يکسان در تونل بسته کاويتاسيون مورد بررسي قرار گرفت. نرخ کاهش وزن، تعداد حفره ها و نحوه خوردگي با ميکروسکوپ هاي نوري و SEM مورد بررسي قرار گرفت و تاثير تغييرات دور بر سايش کاويتاسيون براي مدل هايي از فلزات مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده بيانگر آن است که قطر حفره هاي ناشي از کاويتاسيون مستقل از دور چرخش پره ها مي باشد و با افزايش دور مدل ها، تعداد حفره ها و سايش کاويتاسيون بيشتر مي شود. در اين مطالعه مشخص گرديد که پره از نوع فولاد ضد زنگ کروم دار مقاومت بيشتري در برابر سايش کاويتاسيون دارد و روابطي بر حسب نرخ کاهش وزن نسبت به دور ارايه گرديد.