سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین علی محمدی – تهران، پژوهشکده سیستمهای دفاعی
علی محمدی – تهران، میدان نوبنیاد، معاونت آموزش و پژوهش

چکیده:

این مقاله، مدلسازی یک ایرفویل دو بعدی و کنترل آن جهت میرا کردن فلاتر آن بررسی شده است. مدل ایروالاستیک ایرفویل به فضای فرکانسی منتقل شده و به کمک توابع تئودرسن نیروها و ممانهای آیرودینامیکی وارد بر سیستم محاسبه به کمک تابع واگنر و انتگرال دهومل روابط حاکم به فضای زمان منتقل شدهاند. از دو نوع کنترل خطیlqrو غیرخطی منطق فازی Fuzzy Logic FLC Control) برای کاهش فلاتر سیستم استفاده شده است. نتایج بیانگر بهبود عملکرد سیستم و کاهش فلاتر در کنترل غیرخطی فازی است ضمن اینکه در مقایسه با کنترلlqr کارایی کنترلر بهتر و نوسانات فلپ که به نوعی بیانگر ممان لولایی فلپ میباشد کمتر شدهاست