سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید کوکبی – دانشگاه صنعتی شریف، ۱۱۳۶۵-۹۱۶۱ ، تهران سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات
رسول صدیقی بنابی – دانشگاه صنعتی شریف، ۱۱۳۶۵-۹۱۶۱ ، تهران سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات

چکیده:

امکان تبدیل لیزری زباله هسته ای ۱۳۷Cs با ۳۰ سال نیمه عمر که در کنار ۹۰Sr بیش از ۹۶% گرمای محفظه های نگهداری پسماند را تولید میکند، به ۱۳۶ Cs با نیمه عمر ۱۳٫۱۶ روز توسط لیزرهای فوق سریع و بسیار پرشدت بصورت تحلیلی محاسبه شده است .مقدار محصول (فرمول در متن اصلی) در شدتهای حدود (فرمول در متن اصلی)قویا ً به شدت لیزر وابسته است . در این شدت با نرخ تکرار ۱۰Hz اکتیویته محصول بعد از یک ساعت پرتودهی برابر ۰٫۴۸Bq است . اگر۱۳۷Csتوسط نسل جدید لیزرهای پرقدرت ( OPCPA ) با شدت (فرمول در متن اصلی) و
نرخ تکرار ۱۰۰Hz به مدت ١ ساعت پرتودهی شود، اکتیویته محصول بیش از یک مگابکرل خواهد بود که نشان از افزایش ۱۰۰۰ درصدی در نرخ تکرار برابر را دارد .