سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حاجی هاشمی – دانشگاه شیراز
حبیب ا.. عبیری – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله یک آنتن میکرواستریپ فراکتال با دو Sierpinskipatchو تغذیه Proximity معرفی شده و خواص Broad-BandMulti-Band آن با آنتن میکرواستریپ با دوPatch ، مثلثی مقایسه می شود . نتایج تحلیل FDTD نشان می دهد که این آنتن دارای دو باند اصلی بوده و در یکی از آنها دارای پهنای باند بیش از ۲۰% برای ۲ > VSWR است .