سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کارگهی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر مرکز تحقیقات فیزیک نظری
علی موقررحیم آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر مرکز تحقیقات فیزیک نظری

چکیده:

در این مقاله، به مطالعه چگونگی تحلیل سیاست زمان بندی بی درنگ EDF که یک سیاست بهینه است می پردازیم . در این راستا سیستمی با یک صف و یک پردازنده در نظر گرفته شده است . به
دلیل ساختار پیچیده ای که برای تحلیل قطعی چنین سیستمی وجود دارد، تا به حال چنین تحلیلی انجام نشده است و فقط یک روش تقریبی و برخی اثبات های حدودی و بسیار پیچیده در شرایط خاص مسأله برای آن وجود دارند . در این مقاله با استفاده از پارامتری به نام γ(n) که نرخ از دست رفتن موعد را در شرایط مسأله نشان می دهد، با استفاده از مدل مارکوف به ارائه یک راه حل ساده و در عین حال با دقت بسیار خوب می پردازیم که سیستم را در شرایط M/M/1/EDF+Mحل می کند . مقایسه نتایج حاصل از تحلیل و شبیه سازی حاکی از موفقیت روش ارائه شده است