سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

Mehrdad Pourayoubi – Department of Chemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Akram Hosseinian – Department of Chemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Ali Reza Mahjoub – Department of Chemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده:

Potassiu~n 12-tungstopliosphate. KiPW1204~1 8. H20 crystallizes in a l’etragonal space group P4/mnc, M ith cell dimensions a = 12.5 169(3) A, b = 12.5 169(3) A, c = 17.6613(11) A and V = 2767.0(2) A’. Z = 2. The final R value is 0.0437 for 1375 reflections (I > 2o(I)).