سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده م
مهرداد آقایی خفری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک، گروه م
علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک، گروه م

چکیده:

خواص منحصر به فرد آلومینیوم، آن را به یکی از مستعدترین مواد مهندسی و سازه ای تبدیل کرده اسـت . در بـین آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای سری ۲xxx به علت قابلیـت پیرسـختی، کاربردهـای فراوانـی در صـنایع هـ وا فـضا دارند . هدف از این پروژه بررسی تاثیر پارامترهای دما، زمان و محیط کوئنچ بر خواص مکـانیکی آلیـاژ آلومینیـوم ۲۰۲۴ در فرآیند پیرسختی این آلیاژ می باشد . در این راستا آلیاژ مورد مطالعه پس از کوئنچ در محیط هـای کـوئنچ ۲۴۰ و در زمان های ۸ ، ۱۲ ، ۱۴ و ۱۶ ساعت تحت عملیات پیرسازی o C و ۱۹۰ o C ،۱۵۰ o C آب و هوا در دماهای
قرار گرفت و تاثیر این عملیات بر رفتارتغییر شکل این آلیاژ، جهت بدست آوردن حالت بهینه مـورد مطالعـه قـرار گرفت . همچنین ویژگی های ذرات فاز دوم در این آل یاژ با استفاده از آنالیز تـصویری، بررسـی و رابطـه بـین ذرات فاز دوم و استحکام با توجه به رابطه اوراوان تحقیق گردید